Продукти харчування описи

Описи до продуктів харчування

  • 1001 по 5021 найменувань продуктів до Каталогу продуктів харчування, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 15.11.2019 № 591

Харчові продукти повинні відповідати гігієнічним вимогам безпечності харчових продуктів та задовольняти фізіологічні потреби людини в основних харчових речовинах та енергії.
За показниками безпечності харчові продукти в зазначених описах повинні відповідати вимогам законодавства України та чинній нормативній документації.
Методи контролювання застосовуються відповідно до нормативно-технічної документації харчового продукту.

Описи до продуктів харчування по категоріях